Hoe groot durf jij te denken? De lessen uit het succes van bol.com

In 20 jaar tijd heeft Daniel Ropers de webwinkel bol.com laten uitgroeien van een start-up tot de grootste webshop van de Benelux. Niet lang geleden nam hij afscheid en werd teruggeblikt op het succes. Marketingdirecteur Michel Schaeffer heeft recent zijn boek ‘Het geheim van bol.com’ gelanceerd waarin hij de lessen beschrijft (Schaeffer, 2017). Twee daarvan wil ik hier op ingaan omdat ze zo nauw samenhangen: durf groot te denken en volg een visionair (Dongen, 2017).

Wat heb je nodig voor succes?

Het is een vraag die menig ondernemer bezig houdt. Wat is nu de ultieme succesformule? Aan het aantal boeken te zeggen die over dit onderwerp zijn geschreven, is en het blijft het een ‘hot’ onderwerp. Nu de directeur van bol.com vertrekt en de marketingdirecteur het geheim van het succes van deze organisatie bloot legt in zijn boek weer een mooie aanleiding om er eens verder naar te kijken.

Conclusie is al snel dat succes niet wordt bepaald door één element. Er zijn diverse elementen die in de juiste samenhang kunnen helpen op weg naar succes. De twee eerdergenoemde punten van Schaeffer hangen daarin duidelijk samen.

Les 1: durf groot te denken

Donald Trump zei het ook al: “als je toch van plan na te denken, denk dan in elk geval groot”. Ongeacht wat je vindt van hem als president, je kunt niet ontkennen dat het hem wel is gelukt deze positie te verwerven. Zoals we hem kennen heeft dit succes niet behaald door bescheiden te zijn in zijn denken.

Onze calvinistische cultuur staat ons Nederlanders wel eens in de weg als het gaat om het behalen van grote successen. Onze stelregel is immers: “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”. Echter, wanneer je kijkt naar Ropers en Trump en met hen vele andere succesvolle ondernemers, dan zie je dat het geheim zit juist zit in niet ‘gewoon’ denken. Groot denken betekent buiten de geijkte kaders denken, je droom durven volgen en deze in alle details uitvergroten.

Uiteraard betekent dit dat je het vervolgens ook mag vertalen in haalbare stappen en doelen. Toch mag een stuk ideologie en dromen niet ontbreken om juist dat stapje extra te zetten voor jouw succes.
Minder (valse) bescheidenheid dus en flink uit de ban springen! Tenminste, zo voelt dat voor een nuchtere Nederlander nogal snel. Kom uit je comfort zone en durf ook groot te denken. Kijk eens naar jou grote voorbeeld als je denkt aan succesvol persoon. Dikke kans dat dit ook iemand is die groot durfde te denken.

Les 2: volg een visionair

Ben jij ondernemer of leider van jouw organisatie? Wees dan zelf die visionair. Eigenlijk sluit dit aan bij de vorige les. Niemand is groot geworden van alleen groots dromen. Uiteindelijk dient het ook vertaald te worden. Als jij een duidelijke visie hebt waar je met je bedrijf naar toe wilt, zorg er dan vervolgens voor dat de mensen je kunnen volgen. Deel deze visie, vertaal hem zo dat iedereen enthousiast wordt van jouw droom en eraan mee wil werken. Napoleon Hill en W. Clement Stone geven als één van de elementen van succes aan dat het belangrijk is om vastomlijnde doelen te hebben (Hill & Stone, 2014). Een heldere visie ligt vóór deze doelen, kadert ze en maakt dat ze evolueren van een te behalen target die mensen verstandelijk volgen naar een lange termijn droom die mensen in emotie raakt en passie en enthousiasme aanwakkert. 

Veel plezier met jouw droom. Neem je ons mee?

Verwijzingen

Dongen, A. v. (2017, september 12). De glazen bol van bol.com. Dagblad De Limburger, p. 12.

Hill, N., & Stone, W. C. (2014). Succes door een positieve instelling. Den Dolder: Succesboeken.

Schaeffer, M. (2017). Het geheim van bol.com. Over dromen en doen, pionieren en groeien. Amsterdam: Atlas.

 

 

Babylon b.v. – Spreekt iedereen in jouw bedrijf dezelfde taal?

Afgelopen zomer ben ik de oceaan overgestoken. Hoewel in Europa het Brits-Engels vaak norm is, vind ik dat ik dan toch zoveel mogelijk mijn best mag doen om me aan te passen aan de taal daar. En terwijl ik worstel met verschillen in vocabulaire, uitspraak en spelling hebben we discussies over de cultuurverschillen tussen Canada en de VS. Wederom realiseer ik me dat veel mensen de neiging hebben voorbij te gaan aan cultuurverschillen, zeker wanneer het gaat om landen die dezelfde taal spreken.

Colour of color; lorry of truck?

Misschien komt het wel omdat ik Europees ben en we hier op school toch opgroeien met het Brits-Engels. Misschien komt het door mijn voorliefde voor de UK welke is ontstaat tijdens mijn diverse internationale reizen voor even zovele internationale opdrachtgevers. Waar het ook vandaan komt: ik heb een duidelijke voorliefde voor het Brits-Engels en doe mijn best dat zoveel mogelijk consequent toe te passen. Echter, wanneer je vervolgens naar een land gaat waar de taal anders in elkaar zit, is het wel netjes wanneer je je taalgebruik aanpast. Met als gevolg dat ‘crisps’ ineens weer ‘chips’ werden en ‘chips’ ‘french fries’. De uit Nederland meegenomen ‘chocolate sprinkles’ werden ‘chocolate hail’ en ik stapte niet langer in een ‘elevator’ maar in een ‘lift’. En ik bleek maar worstelen met mijn ‘specs’ en ‘glasses’, die op één op andere manier door elkaar bleven lopen.

Terwijl ik worstelde en voor mijn gevoel alles door elkaar gooide, moest ik denken aan soms komische misverstanden die kunnen ontstaan wanneer mensen uit landen waar ogenschijnlijk dezelfde taal wordt gesproken, communiceren. Zo moet ik er altijd bij nadenken wanneer ik de grens over rijd bij België, dat ‘een blokje om lopen’ daar betekent dat de looppas erin gaat, terwijl ik niet van plan te joggen, doch gewoon even wil wandelen. Zo merk ik dat ik nu ook aan het checken ben waar het gesprek over gaat: football. Hebben we het over American football, kort door de bocht de Amerikaanse variant van rugby, of over voetbal? En ik moet eraan denken dat ik niet op ‘chips’ moet vragen wanneer ik frietjes wil, zoals ik in de UK gewend ben. En is ‘jelly’ nu jam of pudding? Kortom, voldoende ingrediënten voor menig

Babylonische spraakverwarring

Binnen internationale bedrijven zijn we ons vaak niet van deze verschillen bewust. Tel daar vervolgens nog eens de cultuurverschillen bij op en de basis is gelegd voor vele hilarische, maar soms ook pijnlijke momenten.

Cultuur en taalgebruik

Buiten het feit dat verschillende landen andere woorden gebruiken, zijn er diverse bekende voorbeelden van onbegrip dat niet is ingegeven door het andere vocabulaire of een andere betekenis voor hetzelfde woord. De verwarring ontstaat in die gevallen doordat frases anders worden gebruikt en geïnterpreteerd. Denk aan het bekende Britse ‘interesting’. Waar wij dat nog steeds vaak als stimulans zien om vooral door te gaan omdat we op de goede weg denken te zijn, is feitelijk je voorstel zojuist vakkundig subtiel afgeschoten. Zoals Lilian Polderman (2015) al stelde: “Wie Engels verstaat, begrijpt de Britten nog niet”. In de tijd dat ik samenwerkte met mijn Britse compagnon weet ik dat ik regelmatig doorvroeg wat hij nu eigenlijk bedoelde als ik zo’n Brits ‘verzachtend’ zinnetje tegenkwam.

Buiten hilarische voorbeelden van foutief gebruik van de Engelse taal door Nederlandse, vind je achter in het boek van Maarten Rijkens (2005) een heel overzicht met Britse zegwijzen die wij stelselmatig verkeerd interpreteren. Deze misverstanden zijn ingegeven door cultuur en komen hiermee ook voor tussen Britten en Amerikanen bijvoorbeeld. Zo kan ik me nog herinneren dat ik momenten heb gehad waarbij ik bijna als ‘tolk’ fungeerde tussen een Amerikaan en een Brit, terwijl het Engels beslist niet mijn moedertaal is. De verwarring was veelal ingegeven door een ander gebruik van woorden en taal en culturele verschillen.

Zo is het voor ons Nederlanders zaak bewust om te gaan met taal en cultuurverschillen wanneer we over de grens naar onze zuiderburen gaan. Zelf woon ik dicht bij de Belgische grens en is een ritje over de grens dan ook snel gemaakt. Ook heb ik al vaak met onze zuiderburen mogen samenwerken en het is helpt mij altijd om te beseffen dat ik als ‘Hollander’ meteen in het nadeel ben wanneer ik het grensbordje passeer en sneller tot zaken kom wanneer ik mijn communicatie en taalgebruik aanpas.

Kortom, buiten dat ondernemen al ingewikkeld genoeg is, kun je te maken te krijgen met een extra niveau van complexiteit wanneer je grensoverschrijdend werkt of wanneer je met mensen werkt van diverse nationaliteiten. Hoe richt jij de communicatie binnen je bedrijf in om te voorkomen dat je de volgende Babylon b.v. wordt waar veelvuldig naast elkaar gepraat en dus gewerkt wordt? Cultuur gaat diep, het vormt de roots waar we vandaan komen en wordt daarom niet altijd even snel herkend. Zo is het voor ons immers ‘normaal’. Worstel je met spraakverwarring of cultuurverschillen binnen jouw onderneming en wil je daar mee aan de slag? Neem dan de tijd om hier eens goed naar te kijken en schakel eventueel hulp in. Zeker wanneer je voor het eerst van plan bent over de grens zaken te gaan doen.

 

Verwijzingen

Polderman, L. (2015, oktober 21). Wie Engels verstaat, begrijp de Britten nog niet. Opgehaald van MT.nl: http://hmnc.nl/2xlGqHO

Rijkens, M. H. (2005). I always get my sin. Het bizarre Engels van Nederlanders. ’s Gravenhage: BZZTôH.

 

Brexit: hoop of wanhoop? Vijf tips om een nadeel om te buigen in jouw voordeel

Laatst las ik een artikel in de krant getiteld: ‘Brexit is de beste reclame voor EU’. Er is natuurlijk al veel gesproken over de Brexit de afgelopen twee jaar. Vaak direct in relatie tot economische crisis, slecht nieuws met Brexit als zoveelste slechte bericht. Toch geeft dit artikel aan dat er ook een keerzijde zit aan de Brexit. Zo is er nieuwe hoop is ontstaan: het vertrouwen in Europa stijgt weer.

Every cloud has a silver lining

Als ondernemer of leider herken je dit fenomeen waarschijnlijk wel. Regelmatig word je geconfronteerd met een gebeurtenis binnen je organisatie of een beweging in de markt waarvan je jezelf met een zwaar hart afvraagt hoe je daar weer het hoofd aan gaat bieden. Dit blijken tegelijkertijd vaak de momenten te zijn dat onze creativiteit wordt uitgedaagd en op scherp wordt gezegd. Vanuit een bepaalde urgentie stimuleert dit het innovatief denken en worden regelmatig oplossingen bedacht die voorheen niet naar boven waren gekomen en die op de lange termijn soms verrassend positief uitpakken. Every cloud has a silver lining, luidt het gezegde. Blijkbaar geldt dit voor de Brexit volgens dit artikel ook. Het is de kunst om jezelf te trainen om deze ‘silver lining’ te ontdekken.

Vijf tips om te gaan met tegenslagen

Gelukkig kan iedereen een mindset ontwikkelen waarbij je gericht bent op het ontdekken van deze ‘silver lining’ en daarmee de basis te leggen om elke tegenslag om te buigen in een voordeel:

  1. Wees dankbaar. Het is al vaak gezegd; dankbaarheid ligt aan de basis van de geluksbeleving. Dat is hier niet anders. Schrijf elke dag voor jezelf 3-5 dingen op waar je die dag dankbaar voor was. Je zult merken dat het in de kleine dingen zit. Op een gegeven moment merk je dat je gedurende dag deze puntjes al opmerkt en je er meteen van kunt genieten.
  2. Accepteer wat op je pad komt. Onze eerste neiging wanneer we te maken hebben met tegenslag, is er tegenin gaan. De hakken gaan in het zand en ons hele wezen staat op weerstand. Wanneer je echter om je heen kijkt, dat zie je dat alles zich in een golfbewegingen beweegt: de natuur kent zijn seizoenen waar het op in dient te spelen, de economie kent zijn cycli wat ons van hoogconjunctuur naar crisis beweegt. Het is een illusie te denken dat alles altijd voor de wind moet gaan. Wanneer je dat los kunt laten, wordt het een stuk gemakkelijker om uit de weerstand te komen en richting oplossing te bewegen.
  3. Denk in kansen. ‘When life give you lemons, make lemonade’. Leer jezelf en de mensen in jouw organisatie aan om in elke uitdaging een kans te zien. Uitdagingen laten je zien wat niet (meer) werkt en geeft je een signaal om op zoek te gaan naar een nieuwe, betere manier. Als je op deze manier kunt denken, ga je heel anders naar tegenslagen kijken.
  4. Leer van tegenslagen. Napoleon Hill stelt het ook al in zijn boek ‘Think and grow rich’. Tegenslagen horen bij het leven. Het zijn lessen die jou uitdagen jezelf te blijven ontwikkelen en telkens nog beter te worden dan je al bent.
  5. Omring je met positieve mensen. Wanneer je veel mensen om je heen hebt die de neiging hebben zaken van de negatieve kant te bezien en de oorzaak van alles buiten zichzelf te zoeken, is het lastig om zelf dat zilveren randje om die donkere wolk te ontdekken. Het is een stuk gemakkelijker om zelf positief te blijven wanneer je jezelf begeeft in het gezelschap van positief ingestelde mensen. Dit zijn mensen die van nature vaak bovenstaande vier punten al in hun systeem hebben geïntegreerd. ‘Learn from the master’.

Merk je dat het, ondanks deze tips, toch nog lastig vindt om je mindset te veranderen? Dan kan een training Persoonlijk Leiderschap uitkomst bieden. Wil je daar meer over weten? Kom dan naar één van de gratis voorproefjes van de training Koers vanuit je Kracht. Kordaat Vooruit. Exacte data vind je in de agenda

Verwijzingen

Hill, N. (1960). Think and grow rich. New York: The Random House Publishing Group.

Storm in een glas water

Eerder deze maand hebben we mogen genieten van de eerste herfststorm van dit jaar. En niet alleen Nederland had te maken met flinke wind. Orkaan Irma heeft het nieuws een aantal dagen bepaald met haar verwoestende kracht in Sint Maarten.

Welke ravages orkanen kunnen aanrichten zien we regelmatig terugkomen in het journaal. En het lijkt wel of ze steeds vaker voorkomen. Iedereen leeft mee met de slachtoffers en het vormt het gesprek van de dag aan de koffieautomaat. Onze herfststorm is misschien niet zo heftig, toch kan de impact daarvan ook groot zijn. Je zult maar zitten te vissen en een tak op je tentje krijgen dat je eigenlijk bescherming had moeten bieden bijvoorbeeld. In de kranten zie je foto’s verschijnen van mensen die moeite hebben om recht te blijven staan.

In organisaties hebben we regelmatig met vergelijkbare krachten te maken. Orkanen worden vaak breed uitgemeten in het economische nieuws. Fusies en overnames van grote, internationale bedrijven bijvoorbeeld. Of, inmiddels weer een aantal jaren geleden, het faillissement en zwaar weer binnen de, toen nog,  ‘big five’. Veel vaker hebben we binnen ondernemingen te maken met zwaar weer en herfststormen die het nieuws niet halen. De impact voor de organisatie is daardoor echter niet minder. En vaak gaan de effecten hiervan verder dan je van tevoren kunt bedenken.

Wat dat betreft kun je veranderingen, reorganisaties en marktontwikkelingen gemakkelijk vergelijken met de wind. De wind is niet zichtbaar, doch de effecten daarvan merken we allemaal. Zo kan een verandering binnen jouw onderneming worden gezien als een fris, aangenaam briesje. En ook als je te maken hebt met een heuse storm, dan kan het best lekker zijn om alles even goed door te laten waaien. Maar je zult maar net de persoon zijn die de afgewaaide tak op zijn auto krijgt, door een rukwind van zijn fiets wordt geblazen, een ontwortelde boom op zijn dak vindt. Vertaal dit naar de organisatie: verandering is vaak nodig. Wel is het goed om daarbij oog te hebben voor de mensen die te maken hebben met de minder leuke gevolgen daarvan: functiewijzigingen waar men niet op zat te wachten, nieuwe samenwerkingsverbanden die tijd vragen om te beklijven of het verlies van je baan en inkomen.

Daarnaast heb je, net als bij de wind, vaak te maken met krachten die je niet kunt zien en waarvan je alleen de effecten opmerkt. Waar meteorologen aardig in kaart kunnen brengen waar de lage en hoge drukgebieden zicht bevinden, hoe ze zich gaan bewegen en wat we daarvan in het weer kunnen verwachten, hebben we in organisaties vaak te maken met effecten waarvan we de oorzaak niet meteen terug kunnen halen. Toch is het mogelijk om deze onzichtbare krachten en dynamieken binnen je organisatie in kaart te brengen zodat je hier als leider effectief op in kunt spelen en mee om kunt gaan. Heb jij behoefte aan een meteoroloog binnen jouw organisatie? Neem dan eens vrijblijvend contact op met Humance.

Holiday blues als reality check

Inmiddels is september al weer een eind op weg en zijn de meeste mensen na een welverdiende vakantie weer gestart. Ook alle scholen zijn weer druk bezig, budgetrondes worden ingezet en we maken ons allemaal op voor de ‘eindsprint’ naar het einde van het jaar. Maar opnieuw in het ritme komen na een vakantie is niet altijd even eenvoudig. Uit onderzoek (Timemanagement, 2016) blijkt dat 60 procent dit lastig vindt waarbij een deel te kampen heeft met een heuse ‘holiday blues’.

Holiday blues, herken je dat?

Je kent vast het gevoel: na de vakantie kom je helemaal opgeladen en ‘zen’ terug, met het gevoel dat je de hele wereld aan kunt. De zon van het strand lijk je wel meegenomen te hebben en deze schijnt nog helemaal in jou. Vervolgens komt je terug thuis en beginnen de eerste irritaties weer de kop op te steken. Het gras moet nodig gemaaid worden, dagelijkse verantwoordelijkheden laten zich al weer snel zien en de vakantie-was wacht ongeduldig in je koffer. En dan is maandag ook nog de vakantie afgelopen en wordt verwacht dat je weer fris, fruitig en uitgerust op je werk verschijnt.

Er zijn diverse artikelen en blogs geschreven hoe je dit gevoel kunt voorkomen. Toch had ik er dit jaar behoorlijk last van. Nu vind ik aankomen op schiphol en weer geconfronteerd worden met de ‘harde’ Nederlandse taal altijd al een ‘culture shock’. Maar dit jaar had ik wel een hele sterke neiging om me om te draaien en het eerste vliegtuig naar ‘betere’ oorden te nemen waar het gras natuurlijk altijd groener is (en nooit gemaaid hoeft te worden…). Klassiek gevalletje van holdiay blues.

Gelukkig hebben we het zelden zo extreem. Maar waarschijnlijk herkennen velen van jullie het gevoel dat je je voorbereidt op je eerste werkdag of net bent gestart en te maken krijgt met je eerste confrontatie met de realiteit. Het vakantie-zonnetje verdwijnt langzaam achter een roze wolkje. Het wolkje blijkt toch niet zo roze te zijn en ‘reality hits you in the face’. Dit overkomt echt niet alleen  de mensen die hun werk eigenlijk niet zo leuk vinden. Het komt net zo vaak voor bij mensen die van hun passie hun werk hebben gemaakt.

Realiteit schok als positieve boost

Terwijl ik in midden in mijn holiday blues zat, begon ik me af te vragen waar dit nu eigenlijk vandaan kwam. Het kon niet liggen aan het feit dat ik mijn werk niet leuk vind. Leiderschap vind ik nog steeds geweldig boeiend en mensen die mij kennen zullen beamen dat ik helemaal opbloei als ik daarmee bezig mag zijn.

Je ontkomt er echter niet aan dat elk werk, elke job, elke onderneming te maken krijgt met facetten die je minder leuk vindt of waar jouw kracht niet of minder ligt. Wanneer je die niet op effectieve wijze het hoofd kunt bieden of hebt geboden, zijn dit de eerste punten die je snel uit je vakantiestemming kunnen halen.

Waarschijnlijk heb je een modus operandi gevonden om de voor jou minder leuke zaken aan te pakken. Vaak blijkt dat we ons hier snel vanaf willen maken of het proberen zoveel mogelijk weg of vooruit te schuiven of zelfs te negeren. Wanneer je in je gewone ritme zit, merk je dit vaak niet eens meer op. Net als die beschadiging op de muur die eigenlijk bijgewerkt moet worden maar die je op een gegeven moment niet eens meer ziet. Of dat peertje dat je nog ooit wilt vervangen door een leuke lamp, maar waar je zo aan gewend raakt, dat je het niet meer opmerkt.

 

Het mooie van een vakantie is dat je daarna weer helemaal open en fris in een situatie stapt. Zaken die eerder niet meer opvielen zie je ineens weer en wekken irritatie op. Daarmee kun je de holiday blues ideaal gebruiken als reality check voor je bedrijf. Wat zijn nu de punten die ineens weer opvallen en irritatie opwekken? Misschien herken je zaken waar je al jaren omheen werkt. Gebruik jouw after-holiday-dip om eens een lijstje te maken met de zaken die je graag anders zou zien. Niet alleen in je hoofd, maar fysiek op papier. September is voor de meeste ondernemingen hét moment om te starten  met de budgetrondes voor volgend jaar, vaak gevolgd door strategiemeetings in oktober. Neem je lijst mee en zorg ervoor dat je ze meeneemt in de plannen voor volgende jaar. Zo kun jij de eerste ‘baalmomenten’ na de vakantie gebruiken om jouw onderneming nog effectiever te maken en optimaal in te richten.

Zitten er zaken bij die meer aandacht nodig hebben of waar je niet meteen een pasklare oplossing voor kunt bedenken? Dan kan het zijn dat je goud te pakken hebt en iets bloot gelegd hebt waarmee je de basis van je bedrijf kunt versterken. Dan ben je bij Humance aan het juiste adres om via één van de Dynamisch en Effectief Leiderschap programma’s deze basis verder bloot te leggen en te optimaliseren.

 

Timemanagement. (2016, juli 5). Voorkom een dip na je vakantie: dit is het recept. Opgehaald van Timemanagement.nl: http://hmnc.nl/2gOqwuz