Vergeet even je doelen! Waarom dromen belangrijk is – deel 2

Vorige keer is het belang van de juiste balans tussen doelgericht werken en ruimte voor (dag)dromen aangegeven. Als je schrijvers als Pillay (Pillay, 2017) en Hill (1928) naast elkaar zet, lijken ze elkaar tegen te spreken. Toch hebben we beide nodig. In dit tweede deel zoomen we verder in op de theorie van Pillay over ontfocussen.

Ontfocussen en toch je doelen halen

In het vorige artikel is onder andere gesteld dat je focussen kunt vergelijken met een zaklamp die een bepaald deel van je brein in het licht zet, waardoor de rest in het donker blijft zitten. Als leider heb je deze focus regelmatig nodig om doelgericht te werk te gaan en helder te maken waar je met de organisatie naar toe wilt. Echter, tegelijkertijd wil je geen belangrijke signalen buiten je focusgebied missen. Daardoor zou je op de markt zomaar de boot kunnen missen. Als leider heb je dan ook meestal veel ballen tegelijk in de lucht te houden. Pillay geeft dan ook aan dat een focus zeker nodig is, doch dat dit pas echt effectief kan zijn wanneer je ook leert ontfocussen.

Je kunt dit vergelijken met muziek maken. Wanneer je bijvoorbeeld piano speelt, spelen beide handen een ander deel van je melodie. Je kunt niet alleen focussen op één hand, want dan mis je de helft en wordt het muziekstuk meteen en stuk minder intrigerend of is de melodie zelfs onherkenbaar. Daarnaast heb je te maken met ritme, toonklank, emotie om een stuk te laten klinken als muziek. Alleen wanneer je weet te ontfocussen, lukt het om al deze zaken te combineren.

Aanbrengen van focus leren we meestal wel. Op school, in managementtrainingen en in veel boeken wordt hier aandacht aan besteed. Hoe kun je nou ontfocussen?

Hoe maak je dromen deel van je dagelijkse routine: 5  tips

Als leider zul je dit vast herkennen: in een organisatie staat het concrete denken meestal centraal. Doelgericht werken, cijfers analyseren, plannen maken. Creativiteit is echter ook nodig om kansen te herkennen, oppakken en vertalen. Daar heb je ontfocussen voor nodig waarbij de volgende tips je kunnen helpen:

 1. Beweeg van concreet naar flexibel denken. Hiervoor heb je chaos nodig, inspiratie, abstractie, kijken door een andere bril. Je overstijgt datgene wat ‘normaal’ is voor jou: vertrouw op je intuïtie
 2. Ga prutsen en ‘liefhebberen’. Vaak wordt het gezien als tijdsverspilling. Toch is dit wat veel grootheden deden en wat hen tot vernieuwende inzichten leidde. Einstein en Picasso stonden bekent dat ze met veel dingen ‘prutsten’ en probeerden. Het hebben van een hobby is een voorbeeld van een sociaal geaccepteerde manier van liefhebberen.
 3. Zeg ‘ja’ tegen ronddwalen. We vinden het vaak lastig om afdwalende gedachten te accepteren. Het haalt ons immers van de focus af. Voor ontfocussen is het van belang dat je afdwalen en dromen toestaat. Maak bewust ruimte in je agenda om te dagdromen. Je hersenen doen het toch, dus kun je het maar beter zo inzetten dat het vóór je gaat werken. Plan strategische pauzes is.
 4. Slaap en droom. Voldoende slaap is nodig om effectief bezig te kunnen zijn. Tijdens je slaap ga je door twee fasen. Met begint met de non-remslaap, die wordt gevolgd door de remslaap (met snelle oogbewegingen). Dit is de fase waarin je meer droomt en ontspant. Je creativiteit wordt dan aangewakkerd. Dus als je creatief wilt zijn, zorg er dan voor dat je na de remslaap wakker wordt. Plan een dutje van 1,5 uur wanneer je niet uit een probleem komt. Grote kans je daarna met verfrissende ideeën komt.
 5. Zorg voor een verschuiving van statisch naar dynamisch leren. Vroeger werd je in een gilde eerst tot in den treure opgeleid voordat je op eigen benen aan de slag mocht. Inmiddels is aangetoond dat mensen het snelst leren door in de praktijk toe te passen en via ‘trial and error’ meteen te leren van hun fouten en hiermee hun werkwijze bijstellen. Om dynamisch te leren is het van belang dat je bereid bent van koers te veranderen wanneer dit nodig is, dat je nieuwsgierig bent en verstandig omgaat met advies van buiten. Met dit laatste wordt bedoeld dat je leert vertrouwen op jezelf en alle goedbedoelde adviezen van anderen niet meteen voor waar aan te nemen doch ze te onderwerpen aan vragen. Ga altijd uit van je eigen ontdekkingsproces.

Effectief leiderschap door ontfocussen

Nu je weet dat het naast focussen ook van belang is te ontfocussen om ruimte te creëren voor nieuwe ideeën, kun je dit integreren binnen je bedrijf. Organiseren je organisatie dusdanig dat er ruimte komt voor bovenstaande tips. Creëer een cultuur waarin dagdromen en ontstressen deel uitmaakt van de dagelijkse routine. Zorg ervoor dat de hersenen van je mensen worden getriggerd de bijzondere verbindingen te maken die maken dat mensen met baanbrekende ideeën en oplossingen gaan komen en jouw bedrijf nog succesvoller maken.

 

Verwijzingen

Hill, N. (1928). The Law of Succes in Sixteen Lessons. Meriden: Ralston University Press.

Pillay, S. (2017). Minder focus, meer effect. Utrecht: Kosmos Uitgevers.

 

Ook interessant om te lezen:

Hocus pocus focus! Drie tips om te komen tot een duidelijke focus.

Vergeet even je doelen! Waarom dromen belangrijk is – deel 1

Vergeet even je doelen! Waarom dromen belangrijk is – deel 1

Je hoort het overal: focus is een onontbeerlijk ingrediënt voor succes. Dus stellen we lange termijn doelen, breken we die op in korte termijn targets en vertalen we die vervolgens naar onze dagelijkse acties. Dit heeft al regelmatig zijn nu bewezen. Toch is er een keerzijde aan het continu toepassen van ‘laserfocus’. Neurowetenschapper en psychiater Srini Pillay pleit in zijn boek voor minder focus en meer (dag)dromen (Eldert, 2017). Ontfocussen dus!

Het belang en de keerzijde van focus

Ik heb het zelf gemerkt, het werkt echt; een goede focus hebben en houden. Elke dag kijk ik eerst naar zowel mijn lange als korte termijn doelen en het zorgt ervoor dat ik de focus houd en de acties richt naar het behalen van mijn doelen. Dat werpt onmiskenbaar vruchten af. Door continu voor ogen te houden waar je alles voor doet, motiveert het om de meest vervelende dingen toch aan te pakken omdat je weet dat het je helpt dat doel of die droom te bereiken. Zoals Stephen Covey zei: “Begin with the end in mind” (Covey, 1989).

Pillay geeft aan met welke keerzijde je rekening dient te houden. Hij vergelijkt het hebben ven een goede focus met een zaklamp in je brein. Je bent gefocust op één punt. Dat betekent echter dat het overgrote deel van je denkkracht in het donker zit. Zo ook je creativiteit bijvoorbeeld. Het deel van je hersenen waar de lamp schijnt is keihard aan het werk. Als je dat lang volhoudt, raakt het oververmoeid. Het is dan ook zaak om regelmatig die zaklamp even uit te knippen en andere delen van je brein weer het licht te laten zien, waardoor het deel dat hard aan het werk is geweest, even tot rust kan komen.

Dit geeft nieuwe energie en zorgt ervoor dat we kunnen opladen. Bovendien heb je ook die andere delen van je brein nodig om succesvol te zijn op lange termijn. Naast focus is het ook van belang het grote geheel te blijven zien en mee te krijgen wat er in de randgebieden gebeurt. Wanneer de zaklamp continu is gericht op één klein gebied, kan het zomaar zijn dat je een essentiële ontwikkeling in de markt mist bijvoorbeeld.

Tekenen, breien en wandelen

Het is dan ook van belang dan je af en toe ‘ontfocust’. Even alles loslaten en helemaal iets anders gaan doen zodat je brein kan herstellen en je weer even verder kunt kijken dan je neus lang is. Iedereen schakelt regelmatig af tijdens het werk. Door even gedachteloos in de koffie te roeren of uit het raam te staren. Daarmee laadt je brein echter niet op. Het is volgens Pillay effectiever om bewust even tijd in te ruimen voor een vorm van (dag)dromen. Of dat tekenen, breien of wandelen is, maakt niet zoveel uit. Zolang je maar bewust even je zinnen verzet en de focus loslaat.

Daarmee geef je je brein tegelijkertijd de kans om andere delen aan te spreken en bijvoorbeeld de creativiteit te stimuleren. Hoe vaak horen we niet dat de meest inventieve ideeën komen tijdens een wandeling in het bos of onder de douche. Zelden komen ze voort uit gerichte aandacht achter een bureau. De uitwerking daarentegen, heeft natuurlijk weer wel die focus nodig.

Met andere woorden: vind de juiste balans tussen focus en dagdromen. Hoe integreer je ontfocussen in je dagelijkse routine en wat betekent dat voor jouw leiderschap? Volgende keer wordt een aantal tips gegeven om hier meteen mee aan de slag te gaan. Wil je zeker weten dat je die niet mist? Schrijf je dan nu in voor de Wortel & Kruin en ontvang het volgende deel automatisch in je mailbox.

 

Verwijzingen

Covey, S. R. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. Londen: Simon & Schuster.

Eldert, B. v. (2017, september 22). Vergeet focus, dagdromen is ook echt hard werken. Dagblad De Limburger, p. 14.


Ook interessant om te lezen:

Hocus pocus focus! Drie tips om te komen tot een duidelijke focus.

Vergeet even je doelen! Waarom dromen belangrijk is – deel 2

 

 

Nieuw jaar, nieuwe kansen? Hoe je ze dit jaar écht gaat realiseren – deel 2

Vorige week ben ik kort ingegaan in het belang van het hebben van doelen. Veel mensen starten het nieuwe jaar met ‘goede voornemens’. Nu we aan de vooravond staan van een nieuw jaar, is het goed stil te staan bij wat je nodig hebt om jouw doelen het komende jaar daadwerkelijk te halen en te voorkomen dat ze, zoals vele goede voornemens, ergens in de eerste weken van het jaar verdampen.

Wil jij je doelen realiseren? Wees je bewust van de valkuilen

Het halen van doelen lijkt heel eenvoudig: leg duidelijk en helder vast wat je wilt bereiken, vertaal dit naar concrete acties en ga hiermee bewust aan de slag. Toch blijkt dat minder eenvoudig dan het klinkt. Voordat je het weet val je in één van de volgende valkuilen (Valk, 2015):

 1. Waan van de dag. Hoe vaak gebeurt het jou dat je ’s avonds thuis komt en je afvraagt wat je nu allemaal hebt gedaan? Hebben we niet allemaal eens meegemaakt dat we een aantal acties op ons lijstje hadden staan om naar onze doelen te werken en dat aan het eind van de dag deze acties zijn vervangen door andere, vaak ad-hoc, acties die zelden bijdragen aan het doel dat je voor ogen hebt? Ongemerkt neemt de waan van de dag het over.
 2. Motivatie. Het is veel gemakkelijker om oude paden te bewandelen, die duidelijk aanwezig en dus gemakkelijk begaanbaar zijn, dan om eerst een nieuw pad aan te leggen. Dat werkt met het nastreven van doelen niet anders. Om doelen daadwerkelijk te realiseren, is het van belang dat de een sterke motivatie aanwezig is. Deze is het sterkst wanneer deze niet van buiten is opgelegd (denk aan de maximum snelheid in het verkeer; je houdt je eraan omdat je geen bon wilt krijgen. Als deze externe motivatie wegvalt, is het zeer de vraag of je je nog aan deze snelheid houdt), maar vanuit jezelf komt: een intrinsieke motivatie.
 3. Onduidelijke acties. Wanneer je iets nieuws wilt bereiken, is het van belang dat je bepaald oud gedrag stopt en nieuw gedrag aanleert. Vaak hebben we één van deze twee wel helder, maar lang niet altijd de combinatie van deze twee. Wil je stoppen met roken, dan weet je dat je dient te stoppen met het opsteken van een sigaret. Heb je ook helder welk gedrag je daarvoor in de plaats zet? Je wilt meer gaan sporten. Het is duidelijk dat je gaat starten met je sportspullen pakken en naar de sportschool gaan. Weet je ook welke oud gedrag je dient te stoppen?
 4. Uitstelgedrag. Hoe vaak betrap jij jezelf erop dat je denkt: “Ach, dat komt morgen wel”? Voor je het weet is er een week voorbij. Zelf ben ik ook een kei in uitstellen, vooral wanneer ik een bepaalde weerstand voel, die meestal alles te maken heeft met het feit dat ik uit mijn comfortzone dien te stappen. Funest voor het halen van je doelen!
 5. Automatische piloot. Ruim 85% van ons gedrag is onbewust. Er zijn zelfs mensen die zeggen dat meer dan 95% van ons gedrag onbewust is. Het is dan ook heel gemakkelijk om weer in de ‘automatische piloot’ te schieten die wordt gevormd door ons instinct en conditionering. Daardoor worden we heel gemakkelijk terug gezet in ons ‘oude’ gedrag. Als je elke dag dezelfde route naar je werk neemt, denk je hier waarschijnlijk niet meer bij na. Wil je vervolgens een keer een andere route nemen, dan dien je hier heel bewust mee bezig te zijn. Doe je dit niet, dan merk dat je toch automatisch de bekende weg hebt genomen.

Zoals je ziet zijn het valkuilen waar we heel gemakkelijk in terecht komen. Sterker nog, wanneer je nieuwe doelen wilt bereiken, ga je deze valkuilen gegarandeerd tegenkomen. Er vanuit gaat dat ze niet op de loer liggen wanneer jij de intentie hebt uitgesproken iets anders te gaan en een bepaald doel te gaan halen is een illusie. Dus kunnen we ons hier maar beter van bewust zijn, zodat we er effectief mee om kunnen gaan wanneer ze op ons pad komen.

Acht tips om je doelen te realiseren

Wil jij vanaf 1 januari serieus met je doelen aan de slag? Dan volgt hier een aantal tips:

 1. Acties helder formuleren. Om te beginnen is het van belang helder te krijgen met welk gedrag je dient te stoppen en met welk gedrag je dient te starten. Schrijf deze ook voor jezelf op. Wil je stoppen met roken? Welk gedrag komt er in de plaats van het opsteken van een sigaret? Een appel eten bijvoorbeeld, een kop thee voor jezelf zetten, een korte wandeling maken. Zoek iets dat bij jou past en dat je in de plaats kunt zetten van het gedrag waarmee je wilt stoppen. Wil je meer sporten? Waarmee dien je dan te stoppen? Na het eten niet meer eerst even op de bank gaan zitten? De sporttas uit het zicht plaatsen? Vaak is het eenvoudig om één van de twee acties helder te krijgen. Zoek net zolang door totdat je zowel het ‘stop’ als het ‘start’ gedrag helder hebt.
 2. Neem actie nu! Vervolgens is het van belang dat je nu meteen actie neemt. Dus geen voornemens meer voor morgen. Meteen starten met hetgeen je hebt opgeschreven. Vertaal het naar concrete acties per dag, zet ze in je agenda en voer ze ook daadwerkelijk uit. Is het een keer mislukt? Dan doe je ze alsnog. Nu meteen!
 3. Koppel doel aan waarden. Heb je helder wat je echt belangrijk vindt en waarom je een bepaald doel wilt bereiken? Wanneer je doel gekoppeld is aan een waarde die voor jou heel belangrijk is, dan heb je jouw intrinsieke motivatiebron gevonden en is het een stuk gemakkelijker om je doel te blijven nastreven, ook als het even tegenzit. Als ‘gezondheid’ een belangrijke waarde voor je is, wordt stoppen met roken of meer gaan sporten een stuk gemakkelijker bijvoorbeeld.
 4. Oefenen, oefenen, oefenen. Je hebt waarschijnlijk niet in één dag leren zwemmen of autorijden. Dit heeft veel oefening gekost. Dat is bij het aanleren van nieuw gedrag niet anders. Door veel te oefenen maak je in je hersenen nieuwe paden aan en worden ze continu versterkt, terwijl de oude, ongewenste paden zwakker worden. Dat kost tijd en oefening. Tot het op den duur zo is ingesleten dat je nieuwe gedrag in je automatische piloot terecht komt. Laat je niet van de wijs brengen wanneer het niet meteen lukt. Blijf oefenen. Je zult merken dat het steeds gemakkelijker gaat.
 5. Momentje mindfulness. Onze automatische piloot en de waan van de dag halen ons ongemerkt uit de acties die nodig zijn om ons doel te bereiken. Hoe weet je dat dit gebeurt? Door een aantal keren per dag even stil te staan bij wat je doet en wat je doel was. Alles begint bij bewustzijn. Vind een manier die bij jou past. Er zijn verschillende manieren om even het bewustzijn naar boven te halen. Dat kan door middel van meditatie, mindfulness of yoga. Maar ook door even te wandelen, te werken met een checklist die je er even bij pakt. Vind een methode die bij past om jezelf regelmatig ‘bij de les’ te houden.
 6. Zorg voor reminders. Hang je doelen en je waarden ergens op waar je ze dagelijks ziet. Leg ze naast je bed, hang je op de spiegel of koelkast. Maak ze visueel door er een plaatje bij te hangen dat jou meteen triggert. Zoek een passende quote die je in het zicht plaatst.
 7. Stok achter de deur. Soms heb je net even wat meer nodig dan je eigen reminders. Het is handig om een stok achter de deur te hebben. Spreek met iemand af wat je wilt bereiken en vraag deze persoon je regelmatig te vragen hoe het gaat. Waarom is het gemakkelijker om te trainen in een groep? Waarom vallen mensen vaak meer af wanneer ze naar een diëtiste gaan? Niet alleen vanwege de tips die je dan krijgt, maar vooral door de stok achter de deur die je hiermee hebt gecreëerd.
 8. Heb compassie. Nieuwe doelen halen gaat meestal hand in hand met aanleren van nieuw gedrag. Zoals we hebben gezien is dit niet eenvoudig. Heb geduld met jezelf. Als het niet meteen goed gaan, laat je dan niet verleiden door jezelf verwijten te maken. Heb compassie met jezelf en wees liefdevol. Door verwijten en oordelend gedrag ondermijn je jouw motivatie en al het harde werk dat je er in hebt gestoken. Het feit dat je al daadwerkelijk al deze acties hebt ondernomen verdient al alle respect.

Heel veel succes met het realiseren van jouw doelen dit jaar! Laat je me weten hoe het gaat? Vind je het lastig om het allemaal al zelf te doen? Sluit dan aan bij één van de trainingen Koers vanuit je Kracht dit voorjaar. Daarin komt dit aan bod en krijg je een aantal praktische tools waar je direct mee aan de slag kunt.

 

Verwijzingen

Valk, G. d. (2015). Neuroleiderschap. Van macht naar kracht. Amsterdam: Futuro Uitgevers.


Ook interessant om te lezen:

Nieuw jaar, nieuwe kansen? Hoe je ze dit jaar echt gaat realiseren – deel 1

Nieuw jaar, nieuwe kansen? Hoe je ze dit jaar écht gaat realiseren – deel 1

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Het moment om de balans op te maken van het afgelopen jaar en vooral vooruit te kijken naar de toekomst. Heb jij je doelen voor het komende jaar al geformuleerd? Ligt het budget voor 2018 al klaar? Heb je de lange termijn doelen van je bedrijf tegen het licht gehouden? Hoe ver sta je met de vertaling hiervan naar de dagelijkse benodigde acties om die doelen te realiseren? Vandaag deel 1 van een tweeluik om je optimaal voor te bereiden op het nieuwe jaar.

Waarom doelen belangrijk zijn voor je bedrijf

We weten het eigenlijk allemaal wel: het is belangrijk om doelen te hebben, om te weten waarom je iets doet. Medewerkers in bedrijven waar een duidelijke visie ligt, vertaald in concrete doelen, zijn vaak gemotiveerder, mede omdat ze weten waar ze naar toe werken. De kaders van het bedrijf en hun werkveld zijn duidelijk. Zolang deze doelen in lijn zijn met de persoonlijke doelen, of hier in elk geval niet haaks op staan, geeft het een gevoel van saamhorigheid en een ‘sense of purpose’.

Daarnaast geeft het duidelijke kaders aan binnen je werk waarbinnen je kunt bewegen. Als je weet dat één van de basisdrijfveren van de mensen de behoefte aan duidelijkheid is, dan is het niet zo moeilijk om te begrijpen waarom doelen, die deze duidelijkheid kunnen geven, van belang zijn.

Traditioneel stellen we vaak doelen op voor het nieuwe kalenderjaar. Denk maar aan je ‘goede voornemens’. Wie wil er niet in januari stoppen met roken, meer gaan sporten, afvallen, meer gaan verdienen, succesvol worden, bewuster gaan werken aan een goede gezondheid, noem maar op. Je kunt waarschijnlijk zo je eigen voornemens invullen. Ook in je organisatie maak je duidelijk wat je het komende jaar wilt bereiken en wat je daarom van iedereen verwacht. Alleen een goed voornemen of een doel stellen is echter niet voldoende.

Van doelen naar acties

Het helpt absoluut om regelmatig ‘geconfronteerd’ te worden met je doelen. Door ze ergens op te hangen waar je ze elke dag ziet bijvoorbeeld. Echter, wanneer je geen idee hebt wat je moet doen om deze doelen te bereiken, dan blijft het een vaag ‘voornemen’. We kennen allemaal voorbeelden van onszelf en onze omgeving wat er gebeurt met de meeste goede voornemens. Doelen dienen vertaald te worden naar concrete acties. Zeker wanneer je iets wilt bereiken dat je nog niet eerder hebt bereikt, vraagt het om acties of gedrag welke nieuw voor je zijn. Immers, met dezelfde acties en hetzelfde gedrag als voorheen, ga je hetzelfde bereiken als voorheen.

Dat is precies waar het met de meeste voornemens fout gaat. Een voornemen wordt lang niet altijd vertaald naar concrete acties, of niet voldoende vertaald. Nieuwe doelen halen betekent dat je gaat stoppen met iets dat je lange tijd hebt gedaan en gaat starten met iets nieuws. Vaak wordt één van de twee wel uitgewerkt. ‘Ik ga stoppen met roken’ bijvoorbeeld. Welk gedrag komt er in de plaats van het opsteken van een sigaret? Wanneer je meer verkopen wilt realiseren, zal dit niet gebeuren wanneer je niet meer mensen gaat bellen, bezoeken, contacten gaat leggen, enzovoorts.

Waarom zijn doelen dan toch zo lastig te halen?

Zelfs wanneer je de doelen voor het nieuwe jaar hebt vertaald in concrete acties, blijkt het lastig te zijn om dit voor langere termijn vol te houden. Voordat we het weten slippen we ongemerkt toch weer in oud gedrag, het achterblijven van acties, kortom, staat het halen van onze doelen op losse schroeven. Hoe komt dit?

Volgende week kijken we naar de valkuilen die op de loer liggen en jou ervan weerhouden jouw doelen te bereiken en hoe je kunt voorkomen dat je er telkens in valt. Zorg ervoor dat je jouw doelen voor het volgende jaar al duidelijk hebt en ze vertaalt hebt naar subdoelen per kwartaal, maand, week en concrete acties voor de eerste weken. Wil je zeker weten dat je de tips volgende week niet mist, schrijf je dan in voor de  nieuwsbrief en ontvang ze vanzelf in je mailbox. Doe het nu meteen, dan voorkom je in elk geval al één van de valkuilen. Wil je het komende jaar serieus met je doelen aan de slag? Laat dan een berichtje achter en leg daarmee de basis voor het omzeilen van een tweede valkuil. Veel succes en tot volgende week!

 


Ook interessant om te lezen:

Nieuw jaar, nieuwe kansen? Hoe je ze dit jaar echt gaat realiseren – deel 2

Hocus pocus focus! Drie tips om te komen tot een duidelijke focus.

De familie Cox blijkt een kei te zijn in het vinden van een duidelijke focus wanneer ze een nieuw restaurantconcept ontwikkelen (Gerritsen, 2017). Zelf heb ik ook gemerkt dat het heel gemakkelijk is om te ontsporen wanneer je die duidelijke focus niet hebt. Bovendien loop je het risico dat je agenda razendsnel volloopt omdat je met alles tegelijk bezig bent.

Hoe moedig ben jij?

Een duidelijke focus aanbrengen voor je bedrijf of activiteiten is best spannend. Dit betekent namelijk onherroepelijk dat je heel veel dingen níet meer gaat doen. Daarmee trechter en verklein je automatisch ook je doelgroep. Dat vraagt moed; soms heel veel moed. De twijfel kan al snel toeslaan: is die kleine doelgroep die overblijft nog voldoende om enig bestaansrecht te hebben? Laat ik dan niet heel veel kansen en omzet liggen? Ik kan toch meer, kom ik nu wel voldoende tot mijn recht?

Aan de andere kant weten we eigenlijk wel dat het aanbrengen van focus werkt. Je energie wordt niet meer zo versnipperd en richt zich op een duidelijk doel. Je onderscheidt je duidelijk van concurrenten die deze duidelijke focus niet hebben. Kijk maar weer even naar de horeca. Cox geeft in het eerder genoemde artikel aan dat er steeds meer eetcafés komen met grofweg dezelfde kaart. Het enige waar je je dan nog in kunt onderscheiden is prijs. De vraag is of je met jouw bedrijf in snoeiharde prijsconcurrentie terecht wilt komen. Dat is wat er gebeurt wanneer je geen focus en duidelijke doelgroep hebt.

Dus raap al je moed bij elkaar en breng focus aan!

Drie tips om je over de drempel te helpen.

Vind je het nog steeds eng om jouw veilige brede doelgroep los te laten en focus aan te brengen? Deze tips helpen je de sprong te wagen.

 1. Sta open voor een experiment. Ondernemer, auteur en leermeester voor mij op dit gebied, Rob van den Borne (Excellent Ondernemen) , houdt het mij al voor vanaf het moment dat ik hem heb leren kennen. “Durf weg te laten”. Hiermee bevindt hij zich in het gezelschap van onder andere Steve Jobs, die ook al aangaf dat beslissen wat je niet (en tot welke doelgroep je dus niet richt), net zo belangrijk is als besluiten wat wel te doen. Door je doelgroep heel scherp neer te zetten, weet je wie je aanspreekt. Wanneer je een brede doelgroep hebt, loopt je kans dat niemand zich aangesproken voelt. Dus experimenteer eens een maand lang om je volledig te richten op die smalle doelgroep. Blijkt na een maand dat die keuze nog niet helemaal klopt? Dan stel je bij en ga je daar weer een maand voor. Net zo lang tot je jouw focus en doelgroep helemaal helder hebt.
 2. Accepteer wat op je pad komt. Onze eerste neiging wanneer we te maken hebben met tegenslag, is er tegenin gaan. De hakken gaan in het zand en ons hele wezen staat op weerstand. Wanneer je echter om je heen kijkt, dat zie je dat alles zich in een golfbewegingen beweegt: de natuur kent zijn seizoenen waar het op in dient te spelen, de economie kent zijn cycli wat ons van hoogconjunctuur naar crisis beweegt. Het is een illusie te denken dat alles altijd voor de wind moet gaan. Wanneer je dat los kunt laten, wordt het een stuk gemakkelijker om uit de weerstand te komen en richting oplossing te bewegen.
 3. Denk in kansen. ‘When life give you lemons, make lemonade’. Leer jezelf en de mensen in jouw organisatie aan om in elke uitdaging een kans te zien. Uitdagingen laten je zien wat niet (meer) werkt en geeft je een signaal om op zoek te gaan naar een nieuwe, betere manier. Als je op deze manier kunt denken, ga je heel anders naar tegenslagen kijken.

Merk je dat het, ondanks deze tips, toch nog lastig vindt om je mindset te veranderen? Dan kan een training Koers vanuit je Kracht uitkomst bieden. Meer informatie en exacte data vind je op hier

 

Verwijzingen

Gerritsen, W. (2017, september 7). Kip is hip. Dagblad De Limburger.


Ook interessant om te lezen:

Vergeet even je doelen! Waarom dromen belangrijk is – deel 1