Over Humance

Humance ondersteunt mensen en organisaties in hun bewustwording, groei en transformatie op weg naar dynamisch en effectief leiderschap. Humance staat voor bewust-zijn en ‘groei in balans’.

Missie

Humance ondersteunt mensen het beste uit zichzelf te halen door leiderschap te nemen over hun leven vanuit verantwoordelijkheid, innerlijke kracht en compassie.

Werkgebied

In de jaren ’70 introduceerde Bateson de logische niveaus van denken, leren en veranderen. Later heeft Robert Dilts dit verder ontwikkeld en daarmee de basis gelegd voor onder andere NLP. Wanneer je weet hoe deze niveaus zich tot elkaar verhouden krijg je meteen inzicht in de uitdagingen waarmee te bij leiderschap te maken krijgt aangezien de ‘hogere’ niveaus meestal niet zichtbaar zijn, doch wel alles daaronder liggende niveaus beïnvloeden.

Humance gebruikt een combinatie van wetenschappelijke inzichten uit systeemwetenschappen, neuro-wetenschappen en sociale weten-schappen om jou zowel inzicht te geven in deze onzichtbare niveaus als de tools te geven om patronen die hier liggen te doorbreken en jouw doelen te realiseren.

Persoonlijk

Humance is Daniëlle Botermans. Ik wil een groter innerlijk, waarde-gedreven leider worden en anderen ondersteunen op hun pad om steeds meer de regie over hun leven te nemen. Deze gedrevenheid is niet zomaar ontstaan.

Ontwikkeling van de ratio

In de jaren ’90 heb ik de opleidingen Personeel & Arbeid en vervolgens Beleids- & Organisatiewetenschappen afgerond, waarna ik ben gaan werken in Human Resources (HR). Al jong kwam ik in een leidinggevende positie terecht en kreeg ik te maken met leiderschap, zonder dat ik wist wat het allemaal inhield.

In 2001 besloot ik als zelfstandig ondernemer te gaan werken. Een besluit dat een staaltje persoonlijk leiderschap vroeg aangezien dit betekende dat ik ver buiten mijn comfort zone diende te gaan. In deze tijd werd mij al vrij snel duidelijk dat met name organisatieontwikkeling me trok, wat me deed besluiten het MBA programma te gaan volgen aan Henley Management School om mijn blik te verbreden buiten HR.

Ontwikkeling van de intuïtie

Met de komst van mijn kinderen ging er wereld voor mij open. Mijn oudste wist op 5-jarige leeftijd bij mij het kwartje te laten vallen waardoor ik in ging zien wat nodig was om daadwerkelijk tot mensen door te dringen. Een stuk intuïtie en emotionele groei mocht ontwikkeld worden. De opleiding tot lichtwerker in combinatie met persoonlijke coaching bracht deze aanvulling.

Nu ik steeds beter leerde de balans te vinden tussen ratio, emotie en intuïtie, merkte ik steeds vaker dat ik in organisaties werd geconfronteerd met vragen om programma’s waarvan ik zag dat deze de kern van het probleem in de organisatie niet oplosten. Daarmee was een verlangen geboren om het roer om te gooien en te kijken hoe ik organisaties en individuen kon begeleiden om deze, vaak onzichtbare dynamieken, boven water te krijgen en op te lossen.

Humance en leiderschap

De opleiding tot Systeemcoach gaf me een tool om dit voor elkaar te krijgen. Via systemisch werk (o.a. opstellingen) bleek het mogelijk te zijn niet alleen feilloos ondermijnende patronen boven water te krijgen, doch daarnaast ook inzicht te krijgen hoe ze doorbroken en opgelost konden worden. Ook kwam al snel het inzicht dat ik hiermee het gebied van leiderschap betrad. Het ging om meer dan alleen een situatie, probleem of uitdaging.

Hiermee is de basis gelegd om mezelf steeds verder te ontwikkelen in aspecten van leiderschap en dit in mijn programma’s en trajecten te verwerken.