Vergeet even je doelen! Waarom dromen belangrijk is – deel 2

Vorige keer is het belang van de juiste balans tussen doelgericht werken en ruimte voor (dag)dromen aangegeven. Als je schrijvers als Pillay (Pillay, 2017) en Hill (1928) naast elkaar zet, lijken ze elkaar tegen te spreken. Toch hebben we beide nodig. In dit tweede deel zoomen we verder in op de theorie van Pillay over ontfocussen.

Ontfocussen en toch je doelen halen

In het vorige artikel is onder andere gesteld dat je focussen kunt vergelijken met een zaklamp die een bepaald deel van je brein in het licht zet, waardoor de rest in het donker blijft zitten. Als leider heb je deze focus regelmatig nodig om doelgericht te werk te gaan en helder te maken waar je met de organisatie naar toe wilt. Echter, tegelijkertijd wil je geen belangrijke signalen buiten je focusgebied missen. Daardoor zou je op de markt zomaar de boot kunnen missen. Als leider heb je dan ook meestal veel ballen tegelijk in de lucht te houden. Pillay geeft dan ook aan dat een focus zeker nodig is, doch dat dit pas echt effectief kan zijn wanneer je ook leert ontfocussen.

Je kunt dit vergelijken met muziek maken. Wanneer je bijvoorbeeld piano speelt, spelen beide handen een ander deel van je melodie. Je kunt niet alleen focussen op één hand, want dan mis je de helft en wordt het muziekstuk meteen en stuk minder intrigerend of is de melodie zelfs onherkenbaar. Daarnaast heb je te maken met ritme, toonklank, emotie om een stuk te laten klinken als muziek. Alleen wanneer je weet te ontfocussen, lukt het om al deze zaken te combineren.

Aanbrengen van focus leren we meestal wel. Op school, in managementtrainingen en in veel boeken wordt hier aandacht aan besteed. Hoe kun je nou ontfocussen?

Hoe maak je dromen deel van je dagelijkse routine: 5  tips

Als leider zul je dit vast herkennen: in een organisatie staat het concrete denken meestal centraal. Doelgericht werken, cijfers analyseren, plannen maken. Creativiteit is echter ook nodig om kansen te herkennen, oppakken en vertalen. Daar heb je ontfocussen voor nodig waarbij de volgende tips je kunnen helpen:

  1. Beweeg van concreet naar flexibel denken. Hiervoor heb je chaos nodig, inspiratie, abstractie, kijken door een andere bril. Je overstijgt datgene wat ‘normaal’ is voor jou: vertrouw op je intuïtie
  2. Ga prutsen en ‘liefhebberen’. Vaak wordt het gezien als tijdsverspilling. Toch is dit wat veel grootheden deden en wat hen tot vernieuwende inzichten leidde. Einstein en Picasso stonden bekent dat ze met veel dingen ‘prutsten’ en probeerden. Het hebben van een hobby is een voorbeeld van een sociaal geaccepteerde manier van liefhebberen.
  3. Zeg ‘ja’ tegen ronddwalen. We vinden het vaak lastig om afdwalende gedachten te accepteren. Het haalt ons immers van de focus af. Voor ontfocussen is het van belang dat je afdwalen en dromen toestaat. Maak bewust ruimte in je agenda om te dagdromen. Je hersenen doen het toch, dus kun je het maar beter zo inzetten dat het vóór je gaat werken. Plan strategische pauzes is.
  4. Slaap en droom. Voldoende slaap is nodig om effectief bezig te kunnen zijn. Tijdens je slaap ga je door twee fasen. Met begint met de non-remslaap, die wordt gevolgd door de remslaap (met snelle oogbewegingen). Dit is de fase waarin je meer droomt en ontspant. Je creativiteit wordt dan aangewakkerd. Dus als je creatief wilt zijn, zorg er dan voor dat je na de remslaap wakker wordt. Plan een dutje van 1,5 uur wanneer je niet uit een probleem komt. Grote kans je daarna met verfrissende ideeën komt.
  5. Zorg voor een verschuiving van statisch naar dynamisch leren. Vroeger werd je in een gilde eerst tot in den treure opgeleid voordat je op eigen benen aan de slag mocht. Inmiddels is aangetoond dat mensen het snelst leren door in de praktijk toe te passen en via ‘trial and error’ meteen te leren van hun fouten en hiermee hun werkwijze bijstellen. Om dynamisch te leren is het van belang dat je bereid bent van koers te veranderen wanneer dit nodig is, dat je nieuwsgierig bent en verstandig omgaat met advies van buiten. Met dit laatste wordt bedoeld dat je leert vertrouwen op jezelf en alle goedbedoelde adviezen van anderen niet meteen voor waar aan te nemen doch ze te onderwerpen aan vragen. Ga altijd uit van je eigen ontdekkingsproces.

Effectief leiderschap door ontfocussen

Nu je weet dat het naast focussen ook van belang is te ontfocussen om ruimte te creëren voor nieuwe ideeën, kun je dit integreren binnen je bedrijf. Organiseren je organisatie dusdanig dat er ruimte komt voor bovenstaande tips. Creëer een cultuur waarin dagdromen en ontstressen deel uitmaakt van de dagelijkse routine. Zorg ervoor dat de hersenen van je mensen worden getriggerd de bijzondere verbindingen te maken die maken dat mensen met baanbrekende ideeën en oplossingen gaan komen en jouw bedrijf nog succesvoller maken.

 

Verwijzingen

Hill, N. (1928). The Law of Succes in Sixteen Lessons. Meriden: Ralston University Press.

Pillay, S. (2017). Minder focus, meer effect. Utrecht: Kosmos Uitgevers.

 

Ook interessant om te lezen:

Hocus pocus focus! Drie tips om te komen tot een duidelijke focus.

Vergeet even je doelen! Waarom dromen belangrijk is – deel 1

Vergeet even je doelen! Waarom dromen belangrijk is – deel 1

Je hoort het overal: focus is een onontbeerlijk ingrediënt voor succes. Dus stellen we lange termijn doelen, breken we die op in korte termijn targets en vertalen we die vervolgens naar onze dagelijkse acties. Dit heeft al regelmatig zijn nu bewezen. Toch is er een keerzijde aan het continu toepassen van ‘laserfocus’. Neurowetenschapper en psychiater Srini Pillay pleit in zijn boek voor minder focus en meer (dag)dromen (Eldert, 2017). Ontfocussen dus!

Het belang en de keerzijde van focus

Ik heb het zelf gemerkt, het werkt echt; een goede focus hebben en houden. Elke dag kijk ik eerst naar zowel mijn lange als korte termijn doelen en het zorgt ervoor dat ik de focus houd en de acties richt naar het behalen van mijn doelen. Dat werpt onmiskenbaar vruchten af. Door continu voor ogen te houden waar je alles voor doet, motiveert het om de meest vervelende dingen toch aan te pakken omdat je weet dat het je helpt dat doel of die droom te bereiken. Zoals Stephen Covey zei: “Begin with the end in mind” (Covey, 1989).

Pillay geeft aan met welke keerzijde je rekening dient te houden. Hij vergelijkt het hebben ven een goede focus met een zaklamp in je brein. Je bent gefocust op één punt. Dat betekent echter dat het overgrote deel van je denkkracht in het donker zit. Zo ook je creativiteit bijvoorbeeld. Het deel van je hersenen waar de lamp schijnt is keihard aan het werk. Als je dat lang volhoudt, raakt het oververmoeid. Het is dan ook zaak om regelmatig die zaklamp even uit te knippen en andere delen van je brein weer het licht te laten zien, waardoor het deel dat hard aan het werk is geweest, even tot rust kan komen.

Dit geeft nieuwe energie en zorgt ervoor dat we kunnen opladen. Bovendien heb je ook die andere delen van je brein nodig om succesvol te zijn op lange termijn. Naast focus is het ook van belang het grote geheel te blijven zien en mee te krijgen wat er in de randgebieden gebeurt. Wanneer de zaklamp continu is gericht op één klein gebied, kan het zomaar zijn dat je een essentiële ontwikkeling in de markt mist bijvoorbeeld.

Tekenen, breien en wandelen

Het is dan ook van belang dan je af en toe ‘ontfocust’. Even alles loslaten en helemaal iets anders gaan doen zodat je brein kan herstellen en je weer even verder kunt kijken dan je neus lang is. Iedereen schakelt regelmatig af tijdens het werk. Door even gedachteloos in de koffie te roeren of uit het raam te staren. Daarmee laadt je brein echter niet op. Het is volgens Pillay effectiever om bewust even tijd in te ruimen voor een vorm van (dag)dromen. Of dat tekenen, breien of wandelen is, maakt niet zoveel uit. Zolang je maar bewust even je zinnen verzet en de focus loslaat.

Daarmee geef je je brein tegelijkertijd de kans om andere delen aan te spreken en bijvoorbeeld de creativiteit te stimuleren. Hoe vaak horen we niet dat de meest inventieve ideeën komen tijdens een wandeling in het bos of onder de douche. Zelden komen ze voort uit gerichte aandacht achter een bureau. De uitwerking daarentegen, heeft natuurlijk weer wel die focus nodig.

Met andere woorden: vind de juiste balans tussen focus en dagdromen. Hoe integreer je ontfocussen in je dagelijkse routine en wat betekent dat voor jouw leiderschap? Volgende keer wordt een aantal tips gegeven om hier meteen mee aan de slag te gaan. Wil je zeker weten dat je die niet mist? Schrijf je dan nu in voor de Wortel & Kruin en ontvang het volgende deel automatisch in je mailbox.

 

Verwijzingen

Covey, S. R. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. Londen: Simon & Schuster.

Eldert, B. v. (2017, september 22). Vergeet focus, dagdromen is ook echt hard werken. Dagblad De Limburger, p. 14.


Ook interessant om te lezen:

Hocus pocus focus! Drie tips om te komen tot een duidelijke focus.

Vergeet even je doelen! Waarom dromen belangrijk is – deel 2

 

 

Hocus pocus focus! Drie tips om te komen tot een duidelijke focus.

De familie Cox blijkt een kei te zijn in het vinden van een duidelijke focus wanneer ze een nieuw restaurantconcept ontwikkelen (Gerritsen, 2017). Zelf heb ik ook gemerkt dat het heel gemakkelijk is om te ontsporen wanneer je die duidelijke focus niet hebt. Bovendien loop je het risico dat je agenda razendsnel volloopt omdat je met alles tegelijk bezig bent.

Hoe moedig ben jij?

Een duidelijke focus aanbrengen voor je bedrijf of activiteiten is best spannend. Dit betekent namelijk onherroepelijk dat je heel veel dingen níet meer gaat doen. Daarmee trechter en verklein je automatisch ook je doelgroep. Dat vraagt moed; soms heel veel moed. De twijfel kan al snel toeslaan: is die kleine doelgroep die overblijft nog voldoende om enig bestaansrecht te hebben? Laat ik dan niet heel veel kansen en omzet liggen? Ik kan toch meer, kom ik nu wel voldoende tot mijn recht?

Aan de andere kant weten we eigenlijk wel dat het aanbrengen van focus werkt. Je energie wordt niet meer zo versnipperd en richt zich op een duidelijk doel. Je onderscheidt je duidelijk van concurrenten die deze duidelijke focus niet hebben. Kijk maar weer even naar de horeca. Cox geeft in het eerder genoemde artikel aan dat er steeds meer eetcafés komen met grofweg dezelfde kaart. Het enige waar je je dan nog in kunt onderscheiden is prijs. De vraag is of je met jouw bedrijf in snoeiharde prijsconcurrentie terecht wilt komen. Dat is wat er gebeurt wanneer je geen focus en duidelijke doelgroep hebt.

Dus raap al je moed bij elkaar en breng focus aan!

Drie tips om je over de drempel te helpen.

Vind je het nog steeds eng om jouw veilige brede doelgroep los te laten en focus aan te brengen? Deze tips helpen je de sprong te wagen.

  1. Sta open voor een experiment. Ondernemer, auteur en leermeester voor mij op dit gebied, Rob van den Borne (Excellent Ondernemen) , houdt het mij al voor vanaf het moment dat ik hem heb leren kennen. “Durf weg te laten”. Hiermee bevindt hij zich in het gezelschap van onder andere Steve Jobs, die ook al aangaf dat beslissen wat je niet (en tot welke doelgroep je dus niet richt), net zo belangrijk is als besluiten wat wel te doen. Door je doelgroep heel scherp neer te zetten, weet je wie je aanspreekt. Wanneer je een brede doelgroep hebt, loopt je kans dat niemand zich aangesproken voelt. Dus experimenteer eens een maand lang om je volledig te richten op die smalle doelgroep. Blijkt na een maand dat die keuze nog niet helemaal klopt? Dan stel je bij en ga je daar weer een maand voor. Net zo lang tot je jouw focus en doelgroep helemaal helder hebt.
  2. Accepteer wat op je pad komt. Onze eerste neiging wanneer we te maken hebben met tegenslag, is er tegenin gaan. De hakken gaan in het zand en ons hele wezen staat op weerstand. Wanneer je echter om je heen kijkt, dat zie je dat alles zich in een golfbewegingen beweegt: de natuur kent zijn seizoenen waar het op in dient te spelen, de economie kent zijn cycli wat ons van hoogconjunctuur naar crisis beweegt. Het is een illusie te denken dat alles altijd voor de wind moet gaan. Wanneer je dat los kunt laten, wordt het een stuk gemakkelijker om uit de weerstand te komen en richting oplossing te bewegen.
  3. Denk in kansen. ‘When life give you lemons, make lemonade’. Leer jezelf en de mensen in jouw organisatie aan om in elke uitdaging een kans te zien. Uitdagingen laten je zien wat niet (meer) werkt en geeft je een signaal om op zoek te gaan naar een nieuwe, betere manier. Als je op deze manier kunt denken, ga je heel anders naar tegenslagen kijken.

Merk je dat het, ondanks deze tips, toch nog lastig vindt om je mindset te veranderen? Dan kan een training Koers vanuit je Kracht uitkomst bieden. Meer informatie en exacte data vind je op hier

 

Verwijzingen

Gerritsen, W. (2017, september 7). Kip is hip. Dagblad De Limburger.


Ook interessant om te lezen:

Vergeet even je doelen! Waarom dromen belangrijk is – deel 1